0511-54 39 19 info@a-t-b.nl Fiscaal nieuws

Is uw organisatie klaar voor de toekomst?

Neem contact met ons op,
bel 0511 543919

Wat betekent ATB voor de MKB'er

Naast het opstellen van de jaarrekening, verwerken van de financiële administratie en verzorgen van de belastingaangiften zijn we vooral ook graag uw sparringpartner. Samen met u zorgen we dat u met uw onderneming en administratie bij bent in het heden en klaar bent voor de toekomst!

Jaarrekening

Iedere ondernemer heeft behoefte aan inzicht in de financiële administratie. De jaarrekening is daarvan het sluitstuk. Deze feitelijk historische financiële informatie dient vaak als uitgangspunt voor toekomstige beslissingen.

De noodzaak van juiste informatieverstrekking is dus erg groot. Onjuiste informatieverstrekking kan verregaande (financiële) gevolgen hebben.

Niet voor elke onderneming is de vraag naar financiële informatie gelijk. Ook de externe berichtgeving naar derden is niet voor iedere onderneming van dezelfde aard en omvang. Zo zijn er duidelijke verschillen tussen bijvoorbeeld een eenmanszaak, een vennootschap onder firma, een besloten en naamloze vennootschap, etc.

Iedere onderneming heeft tevens zijn/haar eigen specifieke kenmerken. Ook hier geldt dat samen met de ondernemer wordt geïnventariseerd aan welke financiële informatie behoefte is, rekening houdende met bestaande wettelijke regelgeving hieromtrent.

Financiële administratie

Met een goede administratie legt u vast wat er in uw onderneming gebeurt. U kunt zo overzicht houden, ontwikkelingen signaleren en op tijd beslissingen nemen. Een administratie is niet alleen van belang voor uw eigen bedrijfsvoering. U bent ook wettelijk verplicht een administratie bij te houden en deze te bewaren. De administratie vormt de basis van uw belastingaangiften.

Het belang van een goede boekhouding

Een goed bijgehouden boekhouding levert een schat aan informatie op over uw bedrijf. Hoe actueler, hoe beter u processen kunt (bij)sturen.

De statistieken wijzen uit dat ondernemers met een goede en bijgewerkte administratie een kleinere kans hebben om failliet te gaan.

ATB is u graag van dienst bij het opzetten, verwerken danwel controleren van uw boekhouding.

Fiscaal

De wereld van de belastingen is bij uitstek een terrein voor specialisten. Belastingbesparende constructies, pensioenregelingen, de fiscale consequenties van het staken en opstarten van een onderneming, het wel of niet doorschuiven van een eenmanszaak naar een BV, het voortzetten van de onderneming door één van de kinderen,- allemaal belastingtechnische kwesties waar de ondernemer vroeger of later mee te maken krijgt.

Voor veel ondernemers zijn de opgaven die de fiscus maandelijks, per kwartaal of jaarlijks eist een forse belasting. Toch wilt u optimaal gebruik maken van de fiscale faciliteiten en mogelijkheden. En de zekerheid hebben dat uw fiscale aangiften correct zijn om niet achteraf met vervelende verrassingen geconfronteerd te worden.

ATB kan alle fiscale aangiften voor u verzorgen. Van de aangifte omzetbelasting, inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting tot en met de aangiften loonbelasting en sociale lasten. Inclusief alle correspondentie en eventuele bezwaar- of beroepsprocedures. Uiteraard kunt u zelf kiezen welke aangiften en wat u door ons laat behandelen.

Salarisadministratie

Voor ondernemers met personeel is de loonadministratie het grootste struikelblok. Zelfs bedrijven die hun eigen boekhouder in dienst hebben besteden dit onderdeel van de administratie vanwege het specialistische karakter van de werkzaamheden vaak uit. De berekening van sociale verplichtingen en werknemersverzekeringen, de bijtelling van vakantiegeld, de vaststelling van subsidies op arbeid; kortom alles wat van belang is met de conversie van bruto- naar nettoloon, is een terrein waarop alleen de echte expert u naar behoren kan adviseren.

ATB kan de volledige salarisadministratie voor u verzorgen.

Onze standaard dienstverlening bestaat uit:

  • Het aan-/afmelden bij Belastingdienst
  • Aangiften loonbelasting
  • Loonstroken verzorgen
  • Jaarwerk/opgaven verzorgen
  • Journaalpost aanleveren t.b.v. verwerking in uw administratie

Daarnaast kunnen wij u ook van dienst zijn bij:

  • Opstellen arbeidsovereenkomsten
  • Bruto-/nettoberekeningen